Varování: Tento výrobek obsahuje nikotin, který je vysoce návykovou látkou. Nekuřákům se jeho užívání nedoporučuje.

PŘIDAT DO KOŠÍKU

VYPRODÁNO

PŘEDOBJEDNÁVKA

Refer to get $15

Vnitrostátní zásilka

 

 

Freight

Náklad

Orders under XXX, XXX per order.

Objednávky pod XXX, XXX za objednávku.

Orders over XXX, free domestic shipping provided by RELX XXX.

Objednávky nad XXX, vnitrostátní doprava zdarma od RELX XXX.

Carrier

Dopravce

We currently choose XXX as our delivery partner.

V současné době si jako partnera pro doručování vybíráme XXX.

Efficiency

Účinnost

Normally, it takes X to X business days to receive your orders outside of pre-ordered items. Check the expected shipping time for specially ordered items.

Dodání obvykle trvá X až X pracovních dnů, než obdržíte svou objednávku mimo předobjednané položky. Zkontrolujte předpokládanou dobu dodání u speciálně objednaných položek.

Warehouse

Sklad

Our warehouse is located in XXX.

Náš sklad se nachází v XXX.